Grønn hub for grønt skifte

Katharina Bramslev.

Artikkelen «Grønn hub for grønt skifte» er hentet fra bilaget vårt på grønnbyggallianse.no (lenken åpner ekstern side).

En direktør hos en av våre medlemmer, ringte meg forleden og fortalte at han var fortvilet etter å ha lest den siste rapporten til FNs klimapanel. Hans budskap var at han og hans kollegaer måtte være sitt ansvar bevisst og sette det grønne skiftet øverst på agendaen. Det gjør inntrykk at en næringslivsleder setter av tid til denne rapporten og ivrer for en innsats.

IPCC-rapporten forteller oss at vi kun har 12 år til å forhindre en klimakatastrofe. Byggsektoren er en av de viktigste bidragsytere til klimagassutslipp i verden. Det betyr at denne sektoren har stort potensiale for handling. I Grønn Byggallianse opplever vi nå en sterk vilje hos veldig mange, både medlemmer og andre, til å brette opp ermene og gjøre det de kan for å redusere klimagassutslippene, samt å utnytte ressursene bedre og stoppe utslipp av miljøgifter. Bilaget her gir et bilde av våre mange aktiviteter.

I sommer slo vi sammen to sterke foreninger; ”BREEAM-organisasjonen” Norwegian Green Building Council og byggeierorganisasjonen Grønn Byggallianse, til en slagkraftig organisasjon. Med oss har vi nesten 300 medlemmer fra hele verdikjeden som har brettet opp ermene. Hos oss deler vi kunnskap og erfaringer om tiltak for grønnere bygg, anlegg og områder. Det er oppløftende å se at det både er teknisk mulig og lønnsomt å gjøre de tiltakene som er nødvendige for å unngå en katastrofe.

Gjennom 10 år har 50 FutureBuilt-prosjekter vist at man kan halvere byggets klimafotavtrykk gjennom bevisste valg. Løsningen er å velge riktige materialer, legge til rette for utslippsfri transport og skape energieffektive bygg med jevnt effektbehov. Det siste året har prosjekter i tillegg vist at det er mulig med fossilfrie og nesten avfallsfrie byggeplasser og å legge til rette for fremtidig ombruk av materialer for en full sirkulær økonomi.

Den internasjonale undersøkelsen World Green Building Trends, som er presentert i dette bilaget, viser at tre fjerdedeler av norske spurte respondenter vil bygge grønne bygg framover. Hoveddriverne er markedsetterspørsel og bevissthet om at dette ”er det riktige å gjøre” – helt i tråd med den stemningen vi merker hos våre medlemmer, som vi påstår leder an det grønne skiftet i Norge.

Katharina Bramslev
Daglig leder

Katharina Bramslev.

Artikkelen «Grønn hub for grønt skifte» er hentet fra bilaget vårt på grønnbyggallianse.no (lenken åpner ekstern side).