Grønn Byggallianses medlemsfora

 

Grønn Byggallianse tilbyr ulike fagfora der våre medlemmer kan dele erfaringer. Les om forumene vi tilbyr nedenfor.

Oversikt over kommende forum finner du i kalenderen.

Våre medlemsfora er spisset mot ulike målgrupper, både blant våre medlemmer og internt hos det enkelte medlem. Forumene er gode muligheter for å møte likesinnede, følge med på utvikling og knytte kontakter. Grønn Byggallianse får nyttige innspill til behov for videre oppfølging, som tipshefter, frokostmøter, dialog med myndigheter og andre næringsinteresser eller organisasjoner på forumene.

Vi kan tilby deltakelse via Skype. Denne muligheten er beregnet for deg som kommer utenbys fra og som ikke ønsker eller har muligheten til å reise. Ellers ønsker vi størst mulig grad av fysisk tilstedeværelse på forumsmøtene, da dette er en viktig arena for erfaringsutveksling og nettverksbygging. Vi har av praktiske årsaker ikke mulighet til å tilby interaktiv deltakelse via Skype, men tilbyr å lytte av diskusjonene.

Ta kontakt med forumsansvarlig for spørsmål eller for å melde interesse for å delta i et forum.

Grønt ekspertforum

Et forum for miljøansvarlige hos eiendomsselskapene. I utgangspunktet møter en representant per organisasjon til Grønt ekspertforum. Agenda kan for eksempel være utforming av miljøstrategi, hvordan man stiller miljøkrav ved materialinnkjøp eller oppfølging av de 10 strakstiltakene for eiendomsselskap i Eiendomssektorens veikart mot 2050 (link). Forumet møtes fire ganger i året. Forumet er forbeholdt medlemmer i kategorien «Eiendomsvirksomheter og utviklere».

Kontaktperson: Hege Schøyen Dillner

Driftsforum

Et forum for eiendomsselskapenes og eiendomsforvalternes driftere, driftsledere, eiendomssjefer, teknisk fagansvarlige og driftsdirektører – altså alle som arbeider med å optimalisere drift. Her deles praktiske erfaringer fra hverdagens driftsoppgaver og driftspersonell får faglig påfyll om hvordan de kan drifte bygg mest mulig bærekraftig. Tema blir i stor grad bestemt i felles «workshop» i første møte hvert år, eller hentes fra kursmodulene i e-læringskurset «Grøn eiendomsdrift».

Forumet møtes en gang i måneden, med unntak av sommerferie og måneden vi arrangerer driftskonferanse. Forumet er forbeholdt medlemmer i kategorien «Eiendomsvirksomheter og utviklere».

Kontaktperson: Kjell Petter Småge

Forum for integrerte tekniske bygningsinstallasjoner (ITB-forum)

Et forum for å dele erfaringer i bransjen om integrerte tekniske bygningsinstallasjoner. Forumet er åpent for alle medlemmer i Grønn Byggallianse eller Integra. Å få gode leveranser på tekniske anlegg og styring av disse (både nybygg, ombygging og utskiftning) er svært viktig for å sikre lavest mulig energibruk i drift. På møtene får du høre om byggeprosjekter, om metodene for suksess, men også diskusjoner om hvorfor det av og til ikke går helt som forventet.

Forumet drives i samarbeid med Integra, i Østfold, Bergen, Trondheim, Oslo og Stavanger. Hver lokalgruppe møtes to ganger i året, hos en av deltagerne i gruppen.

Kontaktperson: Kjell Petter Småge

Forum for boligutviklere

Et forum for boligutviklere, der medlemmer kan dele erfaringer fra bærekraftig boligutvikling. Vi hjelper blant annet medlemmer med å implementere 10 strakstiltak for boligutviklere.
Andre tema her er idebank for konkrete løsninger i boligprosjekter og kommunikasjon av bærekraftige kvaliteter til kjøpere. Antall møter og tidspunkt bestemmes i samråd med forumsdeltakerne. Forumet er forbeholdt medlemmer i kategorien «Eiendomsvirksomheter og utviklere».

Kontaktperson: Anders Nohré-Wallden

Forum for endringsagenter

Vi kan ikke løse morgensdagens utfordringer med gårsdagens løsninger. Vi etablerer i 2019 et forum for endringsagenter, med de rådgiverne og arkitektene som ønsker å bidra til nye løsninger. Hensikten med nettverket er å dele ideer om og erfaringer med nye løsninger og prosesser som kan bidra til mer bærekraftige bygg og områder. Endringsagenter er etterspurt av byggherrer som ønsker rådgivere som kan hjelpe dem å nå deres ambisiøse bærekraftsmål.  Dette forumet er forbeholdt våre medlemmer fra arkitekt – og rådgiverselskap. Les mer og bli en endringsagent her 

Kontaktperson: Anders Nohre-Walldén

Materialforum

Et forum for alle medlemmer på tvers av verdikjeden for å utveksle kunnskap og erfaring om materialers miljøegenskaper. Mål om Paris-proof bygg og krav i BREEAM- og FutureBuilt-prosjekter gir etterspørsel etter materialer med lave klimagassutslipp, null miljøgifter, god ressursutnyttelse og uten avgassing til innemiljøet. Det stilles også krav om å dokumentere dette på en etterrettelig måte. Dette er viktig, men vanskelig. Forumet drives i samarbeid med Byggevareindustrien.

Kontaktperson: Katharina Th. Bramslev

Forum for grønn finans

Et forum der finansaktører kan møte eiendomsaktører og diskutere finansielle virkemidler for å øke etterspørsel etter grønne bygg. Forumet drives i samarbeid med Finans Norge og Norsk Eiendom, og er kun for eiendomsmedlemmer hos Grønn Byggallianse og Norsk Eiendom som har signert strakstiltakene i Eiendomssektorens veikart mot 2050, samt inviterte medlemmer i FinansNorge. Møtene har begrenset antall plasser. Lukket påmelding blir sendt ut.

Kontaktperson: Anders Nohre-Walldén

Forum for BREEAM In-Use

Et forum for BREEAM In-Use-brukere og -revisorer som er medlem i Grønn Byggallianse. I forumene utveksler vi erfaringer og kunnskap for å forenkle sertifiseringsprosessen og øke kvaliteten.

Kommende forumsmøter finner du i kalender.