Frokostmøte med FutureBuilt 04.02.2020: Byøkologi og klimatilpasning

Her finner du presentasjonene fra frokostmøtet «Byøkologi og klimatilpasning» 4. februar 2020.

Bynatur skaper gode rammer for et aktivt byliv og bidrar til å skape en robust og klimatilpasset by som er motstandsdyktig ovenfor framtidens utfordringer. Men hva er egentlig status for biologisk mangfold i by? Hvilke trusler står bynaturen ovenfor, og hvilke tiltak iverksettes for å ivareta og supplere den?

På frokostmøtet delte forskere, forvaltning, rådgivere og byggherrer status, verktøy, bygde erfaringer og gode eksempler både fra København og fra FutureBuilt-prosjekter. Frokostmøtet ble arrangert i samarbeid med FutureBuilt og Oslo kommune, Bymiljøetaten.

Velkommen 

Birgit Rusten, FutureBuilt

Økologisk byutvikling. Hvordan planlegge fremtidens landskap?

Rune Skeie, Asplan Viak

Last ned presentasjon: Økologisk byutvikling. Hvordan planlegge fremtidens landskap?

Biologisk mangfold i Oslo – status, kartlegging og tilak

Kjell Isaksen, Bymiljøetaten, Oslo kommune

Last ned presentasjon: Biologisk mangfold i Oslo

Blågrønn kraft i tett by

Tharan Fergus, Vann- og avløpsetaten, Oslo kommune

Last ned presentasjon: Blågrønn kraft i tett by

Ta takflatene i bruk! Case: Reinventing cities, Stovner

Vetle Isdal Bringsjord, INEO

Last ned presentasjon: Ta takflatene i bruk

Skt. Kjelds Plads – Klimakvarterets blågrønne hjerte

Louise Fiil Hansen, SLA Oslo

Last ned presentasjon: Skt. Kjelds plads

Klimahuset: Overvann – bevaring av trær – naturens prosesser

Anne Truelsen Schultz, ATSITE

Last ned presentasjon: Klimahuset