Fang energityven

Hver høst fanger vi energityver. Da går vi manngard i yrkesbygg over hele landet etter at mørket har senket seg.

Bli med på Fang energityven

Du kan delta ved å fange energityver i dine egne bygg og sende resultatet til oss. Mer informasjon om årets kampanje kommer!

Ventilasjon-, varme- og lysanlegg i både bygg og parkeringsarealer som ikke slår seg av. Pumper, reklameskilt og PC-skjermer som står på. Det er noen av de mange energityvene som stjeler kilowatt-timer etter at dørene til offentlige og private bygg er låst og de ansatte har tatt kvelden.

I kampanjen Fang energityven jakter vi på disse energityvene i bygg over hele landet.

Ved å finne energityver kan du sette i gang enkle og virkningsfulle tiltak, som også gir læring for de ansatte. Disse tiltakene koster lite eller ingenting og gir gode resultater – både for miljøet og for bunnlinja.

Slik deltar du

Send en mail til gronn.eiendomsdrift@byggalliansen.no. Skriv kort om hvilke bygg du vil melde på og når dere vil gjennomføre jakten.

Dere velger selv hvilken kveld dere vil gå nattevandringen, så lenge det skjer i oktober.  Resultatene sender dere inn via skjema til venstre på denne siden.

Tips og råd før start

Les tips til forberedelser før dere går i gang.

Et viktig mål med kampanjen er å øke bevisstheten om energityver i bedriften, og da er gode forberedelser sentralt.

La dere gjerne inspirere av hvordan Utdanningsbygg og Aspelin Ramm kombinerte forberedelser og jakt i fjor!

Hvem kan delta i kampanjen?

Fang Energityven er først og fremst for deg som har den daglige omsorgen for byggene. Likevel kan resten av driftsorganisasjonen, servicepartnere og representanter fra brukerne av bygget med fordel være med.

Å delta i kampanjen kan øke kunnskapen og motivasjonen til å drifte byggene miljøvennlig og økonomisk.

Jakten kan spare oss 330 GWh/år – altså «et halvt Alta kraftverk»

Erfaringer fra tidligere år viser at man kan oppnå stor gevinst ved å delta.

Hvert år har fra 60 til 90 bygg blitt sjekket som del av kampanjen. Alle bygg har avvik, men noen har mer å hente enn andre. De fleste erfarte at de kunne tjene mye på å styre lys- og ventilasjonsanlegg bedre. Gjennomsnittlig energireduksjon har i disse årene vært ca. 7 kWh/m² år.

Hadde alle våre medlemmer gjennomført tiltakene i sine bygg, ville det gitt et energireduksjonspotensiale på 330 GWh.
Med en energipris på 1 kr/kWh (inkl. mva.) er dette en kostnadsreduksjon på 330 millioner kroner per år.