Slide background

9. oktober fanger vi energityver

i yrkesbygg over hele landet!

Slide background

Meld inn dine funn før 1. november.

9. oktober 2019 fanger vi energityver

Etter at kveldsmørket har senket seg 9. oktober fra klokken 22 til 24, går vi manngard i yrkesbygg over hele landet. Det står enhver fritt til å gå nattvandringen en annen kveld, såfremt det skjer i løpet av oktober. Frist for innlevering av funn er 1. november. Meld på bygg til gronn.eiendomsdrift@byggalliansen.no. Skriv kort om hvilke bygg som er med og når dere tenker å gjennomføre jakten.

Ventilasjon-, varme- og lysanlegg i både bygg og parkeringsarealer som ikke slår seg av. Pumper, reklameskilt og PC-skjermer som står på. Det er noen av mange energityver som stjeler kilowatt-timer etter at dørene til offentlige og private bygg er låst og de ansatte er gått hjem.

Ved å finne energityver kan du iverksette enkle, men virkningsfulle tiltak, som frembringer bevissthet og resultater.

Vi snakker her om tiltak som har ingen eller lave investeringer og som gir gode resultater – både for miljøet og for bunnlinja.

Fang Energityven involverer og engasjerer først og fremst driftspersonalet som har den daglige omsorgen for byggene, men resten av driftsorganisasjonen og representanter fra brukerne kan med fordel henge seg på. Dette gir økt kunnskap og motivasjon til å drifte sine bygg på en miljømessig og økonomisk god måte.

Erfaringer fra tidligere aksjon:

Kan spare 330 GWh/år eller «et halvt Alta kraftverk»

Erfaringene fra tidligere år viser at man kan oppnå stor gevinst ved å bli med på Fang Energityven.

Hvert år har fra 60 til 90 bygg blitt sjekket  via Fang Energityven. En finner avvik på alle bygg, men noen har mer å hente enn andre.

De fleste tiltakene gjaldt bedre styring av lys- og ventilasjonsanleggene. Gjennomsnittlig energireduksjon har i disse årene vært ca. 7 kWh/m² år. Om man gjennomførte tiltakene på alle medlemmers bygg ville dette utgjøre et energireduksjonspotensiale på 330 GWh.

Med en energipris på 1 kr/kWh (inkl. mva.) er dette en kostnadsreduksjon på 330 millioner kroner pr år.