Laster Arrangementer

Materialforum – workshop BREEAM-NOR og ECOproduct

Hvem kan melde seg på? Medlemmer av Grønn Byggallianse eller Byggevareindustrien

Workshop – bli med og utvikle BREEAM-NOR og ECOproduct!

BREEAM-NOR-manualen og ECOproduct-metoden er i kontinuerlig utvikling, for å sikre at de fortsetter å være ordninger som gir reell dokumentert bærekraft. Grønn Byggallianse og Byggevareindustrien inviterer derfor sine medlemmer til å gi innspill til arbeidet med utvikling av materialkapitlet i BREEAM-NOR, og ECOproduct. Har du tanker om hva som kunne fungert bedre, eller ideer vi burde teste ut? Da får du en mulighet til å dele dette med oss og diskutere med andre på workshop 11. juni.

Tema vi ønsker innspill på er blant annet:
• hvordan gjøre ombruk målbart?
• hvordan skjerpe arbeidet med å dokumentere fravær av miljøgifter?
• hva slags effekt opplever vi med klimagassregnskap (-budsjett)?
• hvordan sikre rettferdig premiering av miljøriktige produkter?

Meld deg på i skjema til høyre på denne siden.

Om materialforum

Et forum for alle medlemmer på tvers av verdikjeden for å utveksle kunnskap og erfaring om materialers miljøegenskaper. Mål om Paris-proof bygg og krav i BREEAM- og FutureBuilt-prosjekter gir etterspørsel etter materialer med lave klimagassutslipp, null miljøgifter, god ressursutnyttelse og uten avgassing til innemiljøet. Det stilles også krav om å dokumentere dette på en etterrettelig måte. Dette er viktig, men vanskelig. Forumet drives i samarbeid med Byggevareindustrien.

Materialforum arrangeres av Grønn Byggallianse og Byggevareindustrien og er for medlemmer i disse organisasjonene.

Mer info: Mie Fuglseth

Dato & tid

SPACES Tullinløkk, Kristian Augusts gate 13
11. juni 08:30 – 11:30
11. juni 08:30 – 11:30

Deltaker samtykker til at Grønn Byggallianse kan lagre personopplysninger også etter at gjeldende arrangement er avholdt, for å sende informasjon om andre relevante arrangementer på e-post. Samtykket kan når som helst trekkes tilbake ved henvendelse til post@byggalliansen.no.

Ved påmelding bekrefter deltakeren disse vilkårene.

Dersom arrangementet er fullt, kan du kontakte post@byggalliansen.no og be om å bli satt på venteliste.

Steder
SPACES Tullinløkk, Kristian Augusts gate 13 – . SPACES Tullinløkk, Kristian Augusts gate 13

Andre kurs