Laster Hendelser

Grønn eiendomsdrift: Miljøledelse/-system

Om Grønn eiendomsdrift

Velkommen til klasseromskurs i Grønn eiendomsdrift. Dette er kurs «av driftspersonell for driftspersonell», med en praktisk tilnærming til problemstillingene i en drifters hverdag.

Kurset bygger på våre e-læringskurs innenfor samme tema. Vi anbefaler at du gjennomfører e-læringskurset før du deltar på klasseromsundervisningen.

Spørsmål og påmelding via epost til: gronn.eiendomsdrift@byggalliansen.no.

Kursbeskrivelse: Miljøledelse/miljøoppfølgingssystem (MOS)

Steder
Schweigaardsgate 34c i 1. etasje, 0191 Oslo
Dato & tid

 • 9. mars 2020 kl. 08:30 – 15:00

Priser
Medlem: kr 2900,-

Ikke-medlem: kr 4200,-

Påmeldingen er bindende, fakturering skjer ved påmelding.

Mål:

Kurset gir deg kunnskap om hvordan du skal lykkes med innføring og drift av:

 • miljøledelse og hvilke krav dette stiller til alle ledd i driftsorganisasjonen.
 • et miljøoppfølgingssystem som er miljøledelsens viktigste verktøy.

Innhold:

Miljøledelse (kort innføring):
 • Hva er miljøledelse og hva kreves av organisasjonen?
 • Viktige faktorer for å lykkes og den enkelte sin rolle i dette systemet.
 • Gjennomgang av aktivitetene som er en naturlig del av miljøledelse.
Miljøoppfølgingssystem (hoveddel):
 • Definisjoner og hvilke krav dette stiller til din organisasjon. Hva er status i din organisasjon?
 • Gjennomgang av oppgaver og rutiner som må på plass på det enkelte nivå i organisasjonen.
 • Målerbestykning og innhenting av data fra tredje part.
 • Opplæring i miljø-/energioppfølgingssystem for bygg i drift. Daglige/ukentlige/månedlige rutiner.
 • Hvilke rapporter skal benyttes til hva?
 • Avviksbehandling og rapportering.

 

Praktiske oppgaver og diskusjon av løsning gjennom hele kurset.

Andre Kurs