Våre medlemmer

Snart 300 organisasjoner, som spenner over hele bygge- og eiendomssektorens verdikjede, jobber sammen for et bedre bygget miljø. Fra investorer, leietakere og utviklere, til prosjekterende, arkitekter, entreprenører, forvaltere og leverandører, representerer vi stemmen til bransjens nåværende og fremtidige ledere som alle jobber for endring til økt bærekraft i bygge- og eiendomssektoren.
Medlemmene våre er med i Grønn Byggallianse fordi de tror på at vi sammen kan bli bedre og utrette mer. De anerkjenner også at bærekraftig utvikling og kommersiell suksess går hånd i hånd.

Vi samler og samarbeider med våre medlemmer for å bryte gjennom noen av sektorens største utfordringer, og identifisere og utvikle innovative løsninger for for fremtiden. Det er vi stolte av.

Under kan du se hvilke som våre medlemmer.

Om du ikke er medlem, men ønsker det kan du gå hit.

Hvorfor bli medlem?

  • Få nyttig kunnskap om hvordan ditt selskap kan møte nye krav fra finans, myndigheter og markedet
  • Vær med på å bidra til at vi når våre bærekraftsmål
  • Bli med på utvikling av neste BREEAM manual 2021
  • Få 30 % rabatt på våre kurs og konferanser
  • Få 30 % rabatt på prosjektregistrering og sertifisering for BREEAM-NOR
  • Få tilgang på en rekke ulike medlemsfora for deling av erfaring og kunnskap
  • Få tilgang på presentasjoner fra møter og fora
  • Få invitasjon til studieturer
  • Få tilgang til 16-timers gratis en-en veiledning (kun eiendomsselskap)

Våre medlemmer