Medlemsskontingent

For eiendomsselskaper

Eiet/forvaltet areal m2 Kontingent
> 1.000.000 kr 100.000,-
> 500.000 kr 85.000,-
> 250.000 kr 75.000,-
> 100.000 kr 65.000,-
< 100.000 kr 55.000,-   

   

For øvrige kategorier

Omsetning Kontingent
Over 1 mrd kr 50.000,-
300 mill – 1 mrd kr 40.000,-
100 mill – 300 mill kr 30.000,-
30 – 100 mill kr 20.000,-
10 – 30 mill kr 15.000,-
0 – 10 mill kr 10.000,-

   

Særvilkår Kontingent
Kommuner/stat >60.000 innbyggere kr 15.000,-
Kommuner/stat <60.000 innbyggere kr 30.000,-
Universitet/høyskoler 0,-

   

Hvorfor bli medlem?

  • Medlemmer får 40 % rabatt på våre kurs og konferanser
  • Medlemmer får 40 % rabatt på prosjektregistrering og sertifisering for BREEAM-NOR
  • Tilgang på en rekke ulike fora
  • Tilgang på presentasjoner fra møter og fora
  • Tilbud om studieturer (kun eiendomsselskap)
  • Tilbud om 16-timers gratis en-en veiledning (kun eiendomsselskap

Kontakt oss