Medlemskontingent

Eiendomsselskaper

Dette er kategorien for selskaper som eier, utvikler og/eller forvalter eiendom. Medlemskontingenten avhenger av størrelsen på eiet/forvaltet areal. Dersom ditt selskap kun utvikler eiendom er årlig kontingent 55 000,-.

Eiet/forvaltet areal m2 Kontingent
> 1.000.000 kr 100.000,-
> 500.000 kr 85.000,-
> 250.000 kr 75.000,-
> 100.000 kr 65.000,-
< 100.000 kr 55.000,-   

Er du en virksomhet med flere funksjoner (både en eiendoms-/utviklervirksomhet og annen type virksomhet)? Les mer om dine valg av type medlemskap

Øvrige virksomheter

Dette er kategorien for alle andre selskaper som ikke havner i kategorien «eiendomsselskaper». Årlig medlemskontingent avhenger av størrelsen på selskapets omsetning.

Omsetning Kontingent
Over 1 mrd kr 50.000,-
300 mill – 1 mrd kr 40.000,-
100 mill – 300 mill kr 30.000,-
30 – 100 mill kr 20.000,-
10 – 30 mill kr 15.000,-
0 – 10 mill kr 10.000,-

   

Særvilkår Kontingent
Kommuner/stat færre enn 60.000 innbyggere kr 15.000,-
Kommuner/stat flere enn 60.000 innbyggere kr 30.000,-
Universitet/høyskoler/fagskoler 0,-

   

Hvorfor bli medlem?

  • Få nyttig kunnskap om hvordan din virksomhet kan møte nye krav fra finans, myndigheter og markedet
  • Få aktivt være med å påvirke og utvikle Grønn Byggallianse sine fokusområder og gi innspill til hvordan myndighetene bør utforme rammebetingelser for å sikre økt bærekraft
  • Få tilgang til et stort nettverk av selskaper og organisasjoner som deler kunnskap og erfaringer. Medlemmer får eksklusiv tilgang til våre medlemsfora
  • Få 30 prosent rabatt på våre konferanser, kurs og BREEAM-sertifisering
  • Medlemmer som er i kategorien eiendomsselskap får inntil 16 timers gratis strategisk rådgiving
  • Få invitasjon til studieturer
  • Få anledning til å bli med på utvikling av neste BREEAM-NOR-manual 2021