Medlemskontingent

Eiendomsvirksomheter og utviklere

Eiet/forvaltet areal m2 Kontingent
> 1.000.000 kr 100.000,-
> 500.000 kr 85.000,-
> 250.000 kr 75.000,-
> 100.000 kr 65.000,-
< 100.000 kr 55.000,-   

Er du en virksomhet med flere funksjoner (både en eiendoms-/utviklervirksomhet og annen type virksomhet)? Les mer om dine valg av type medlemskap

For øvrige kategorier

Omsetning Kontingent
Over 1 mrd kr 50.000,-
300 mill – 1 mrd kr 40.000,-
100 mill – 300 mill kr 30.000,-
30 – 100 mill kr 20.000,-
10 – 30 mill kr 15.000,-
0 – 10 mill kr 10.000,-

   

Særvilkår Kontingent
Kommuner/stat færre enn 60.000 innbyggere kr 15.000,-
Kommuner/stat flere enn 60.000 innbyggere kr 30.000,-
Universitet/høyskoler/fagskoler 0,-

   

Hvorfor bli medlem?

  • Få nyttig kunnskap om hvordan ditt selskap kan møte nye krav fra finans, myndigheter og markedet
  • Vær med på å bidra til at vi når våre bærekraftsmål
  • Bli med på utvikling av neste BREEAM manual 2021
  • Få 30 % rabatt på våre kurs og konferanser
  • Få 30 % rabatt på prosjektregistrering og sertifisering for BREEAM-NOR
  • Få tilgang på en rekke ulike medlemsfora for deling av erfaring og kunnskap
  • Få tilgang på presentasjoner fra møter og fora
  • Få invitasjon til studieturer
  • Få tilgang til 16-timers gratis en-en veiledning (kun eiendomsselskap)