Laster Hendelser

Frokostmøte: Energisk løft av skolebygg

De fleste av framtidas bygg er allerede bygd, men energisluket er stort. Stortinget har vedtatt at energibruken i eksisterende bygningsmasse i Norge skal reduseres betraktelig innen 2030. Hvordan får vi dette til?

12. desember presenterer vi et knippe skoleprosjekter som skal alle skal oppgraderes. Fellesnevner for alle prosjektene er betraktelig redusert energiforbruk, men måten det løses på, er vidt forskjellig. Vel møtt til årets siste frokostmøte som finner sted på Kulturhuset 12. desember.

Frokostmøtet gjennomføres i samarbeid med Grønn Byggallianse og ENOVA

Påmelding her

Program

08.00 Frokost  

08.30 Velkommen
Birgit Rusten, daglig leder, FutureBuilt

08.35 Eikeli videregående skole. Rehabilitering og tilbygg som går i pluss.Miljøvennlig lagring av solstrøm. Sirkulær økonomi. 
Marianne Vedeler Gulliksen, sivilarkitekt, prosjektleder, AFK eiendom FKF

08.55 Rehabilitering av skolebygg. Lagring av solstrøm til bygg og transport på Holmlia skole. Nordseter skole rehabiliteres til nNEB.
Bodil Motzke, miljørådgiver, Undervisningsbygg Oslo KF

09.15 Hva skal vi gjøre med eksisterende bygg for at miljømålene skal nås?   
Katharina Bramslev, daglig leder, Grønn Byggallianse

09.30 Enovas støtteordninger   
Anders Solem, seniorrådgiver, Enova

09.45 Spørsmål 

10.00 Takk for i dag // Spør Enova om råd
Har du et prosjekt som kan være aktuelt for støtte? Etter møtet  vil det være anledning å drøfte disse mulighetene med Enovas seniorrådgiver Anders Solem

 

Enova har tilbud som gjør det lettere for norske bedrifter og offentlige virksomheter å skape livskraftig forandring. Vi ønsker å komme i kontakt med dere som vil realisere prosjekter og være med inn i lavutslippssamfunnet. Din investering bringer oss ett steg nærmere dette målet. Enova har de siste 12 månedene støttet 734 prosjekter med til sammen 1,80 milliarder kroner. Blir ditt prosjekt nr. 735?

Frokostmøtet er gratis, men påmelding er nødvendig.

Andre Kurs