Myter og fakta om forskriftskrav til bygg

Dette tipsheftet tar for seg åtte utbredte myter om forskriftskrav til bygg, og som Grønn Byggallianse mener er feil. Vi har basert eksemplene på vår erfaring om hyppig tolkning av forskriftskrav i prosjekter eller manglende kunnskap om hva forskriftene sier. I dialog med Dibk har vi beskrevet hva intensjonen med kravene har vært, slik at det kan bidra til en mer riktig tolkning. Heftet er skrevet i februaer 2014 og har således ikke med nye energiregler som kom 2015.

Skriv Kommentaren