Hvordan planlegge for mindre avfall

En veileder for å redusere avfallsgenerering i byggeprosjekter.