BREEAM Communities

BREEAM Communities er et rammeverk og et klassifiseringssystem for å vurdere sentrale miljømessige, sosiale og økonomiske bærekraftsmål for større områdeutviklinger. Det finnes ingen egen norsk versjon av BREEAM Communities manualen. Inntil videre er det den internasjonale versjonen av systemet som også benyttes i Norge. Prosjekter som ønsker å ta i bruk BREEAM Communities må derfor registreres og sertifiseres hos BRE i England.

Trykk på lenken under for å laste ned den engelske manualen:

NGBC har laget en egen veileder for bruk av BREEAM Communities i Norge. Veilederen, som ble lansert i november 2016, setter BREEAM Communities i sammenheng med norsk planprosess.

Trykk på lenken under for å laste ned veilederen:

På oppdrag fra oss gjennomførte Rambøll i 2013/2014 en komparativ analyse som adresserte likheter og forskjeller mellom den BREEAM Communities og etablert norsk planprosess.

Trykk på lenken under for å laste ned rapporten: