Avvik mellom beregnet og reell energibruk

Flere av våre medlemsbedrifter har rapportert om stort sprik mellom beregnet energibruk på prosjekteringsstadiet, og målt energibruk i bygget ved reell drift. Dette tipsheftet bygger på systematiske undersøkelser blant noen av disse bedriftene. Svarene som kom inn, har vi sammenfattet i konkrete tips som vi håper kan være til nytte for deg som byggherre.

Skriv Kommentaren