FAQ for Independent Operation

Spørsmål og svar om overtakelse av sertifisering til Norge

Under finner du svar på spørsmål om hvordan det blir når Grønn Byggallianse overtar ansvaret for sertifisering i Norge i 2019.

Hva innebærer det at Grønn Byggallianse overtar ansvaret for QA og sertifisering?

Det betyr at Grønn Byggallianse nå har ansvaret for hele prosessen fra registrering til endelig BREEAM-NOR-sertifikat etter ferdigstillelse.

Nedenfor er en oversikt som viser forskjellen mellom tidligere håndtering av BREEAM-NOR-prosjekter og hvordan det blir nå som Grønn Byggallianse har overtatt.

Prosess Tidligere system Nytt system
Lisensiering av revisorer BRE godkjente lisens. Dokumenter sendt revisor via Grønn Byggallianse Grønn Byggallianse godkjenner lisens og sender alle dokumenter til revisor
Godkjenning av AP Grønn Byggallianse foretok godkjenningen og sendte dokumenter til AP Ingen endring
Tekniske spørsmål og avklaringer Grønn Byggallianse svarer ut alle tekniske spørsmål og avklaringer. Kontakter BRE ved behov Ingen endring.
Registrering av BREEAM-NOR-prosjekter Revisor registrerte prosjekter på Grønn Byggallianses nettsider.

Grønn Byggallianse registrerte prosjektet hos BRE.

Revisor registrerer prosjektet hos Grønn Byggallianse.

Grønn Byggallianse rapporterer jevnlig til BRE om nyregistrerte prosjekter

QA Grønn Byggallianse ga klarsignal til oppstart. Revisor lastet opp rapport og bevis til BRE som gjennomførte QA frem til utstedt sertifikat Revisor laster opp rapport og dokumentasjon til Grønn Byggallianse som gjennomfører QA frem til utstedt sertifikat

Grønn Byggallianse rapporterer jevnlig til BRE om utstedte sertifikater.

Hvilke prosjekter kan gjennomføre sertifisering hos Grønn Byggallianse?

Alle registrerte BREEAM-NOR-prosjekter som ikke har påbegynt en QA-prosess vil gjennomføre QA og sertifisering hos Grønn Byggallianse.

Prosjekter som allerede har startet en QA-prosess hos BRE, vil fullføre prosessen frem til utstedt sertifikat hos BRE. Det vil si at alle omrapporter (re-submissions) sendes til BRE for lukking av avvik og utstedelse av sertifikat.

Prosjekter som har fått midlertidig sertifikat av BRE etter prosjekteringsfasen, vil gjennomføre QA og sertifisering hos Grønn Byggallianse for ferdigstillelsesfasen og endelig sertifikat.

 

Hva skjer med prosjekter som allerede er i en QA-prosess når Grønn Byggallianse tar over sertifiseringen?

Se «Hvilke prosjekter kan gjennomføre sertifisering hos Grønn Byggallianse?»

 

Vi har et midlertidig sertifikat etter prosjektering. Kan vi sertifiseres av Grønn Byggallianse for det endelige sertifikatet ved ferdigstillelse?

Se «Hvilke prosjekter kan gjennomføre sertifisering hos Grønn Byggallianse»

 

Kan prosjektet vårt bruke BRE til å gjennomføre QA og sertifisering hvis vi ønsker?

Nei det er nå kun Grønn Byggallianse som kan gjennomføre QA og sertifisering etter BREEAM-NOR. Grønn Byggallianse hadde en avtale med BRE om at de gjennomførte QA og sertifisering for oss. Denne avtalen er avsluttet nå som Grønn Byggallianse har overtatt ansvaret selv.

 

Hvordan registreres BREEAM-NOR-prosjekter?

Revisor registrerer prosjektet som tidligere inne på ekstranettet på Grønn Byggallianses nettsider. Revisor får bekreftelse på registrert prosjekt fra Grønn Byggallianse sammen med en BREEAM-ID, se «Hvordan vil BREEAM-NOR-prosjekter nummereres.

 

Hvordan vil BREEAM-prosjekter nummereres?

Når Grønn Byggallianse overtar sertifiseringen, innfører vi egne id-numre for BREEAM-NOR-prosjekter. Det nye nummeroppsettet blir som følger:

 

 

Sertifiseringsordning:

BN = BREEAM-NOR

NY = Nybygg

 

Prosjektnummer

Løpenummer som identifiserer prosjektet. Hvis prosjektet omregistreres får det et nytt nummer

 

QA-nummer

Beskriver hvilken QA-prosess prosjektet er i gang med eller skal i gang med når det leverer inn til QA

P = prosjektering

F = ferdigstillelse

Prosjekter som har fått midlertidig sertifikat etter prosjekteringsfasen, vil bytte BREEAM-ID ved opplasting til QA for ferdigstillelsesfasen. Forskjellen på de to ID’ene vil imidlertid kun være den siste bokstaven, se figur over.

Prosjekter som har fått en BREEAM-ID av BRE vil beholde denne til sertifikatet er utstedt.


Hvordan skal revisorrapporten skrives?

Her er det ingen endringer. Revisor benytter mal for revisorrapport som ligger på Grønn Byggallianses ekstranett. Rapporten kan skrives på norsk. I en overgangsfase vil noen prosjekter ha begynt å skrive rapporten på engelsk. Det er ikke nødvendig å oversette dette til norsk. Revisor kan levere en rapport med blanding mellom norsk og engelsk dersom man ønsker det.


Hvordan skal dokumentasjon leveres inn?

Dokumentasjon leveres som tidligere elektronisk i form av mapper med filer eller lenker. AP og revisor må sørge for en god dokumentstruktur og med tydelige navn.  Revisorenes manual for dette er SD 601. Den forteller i detalj hvordan man leverer inn til QA.


Hvordan skal revisor starte en QA-prosess?

Revisor gir Grønn Byggallianse tilgang til rapport og bevis via Share Point, Dropbox eller en annen type FTP-server. Hvordan tilgangen skal gis er beskrevet i SD 601 som ligger på ekstranettet for revisorer.

Hvilke svartider vil QA få?

I første omgang vil QA-svartid settes til 6-8 uker. Vi tar forbehold om at dette kan forlenges noe dersom det kommer inn mange QA’er i oppstartsfasen. Revisor vil få en e-post med dato for når man kan forvente svar.


Må revisor sende inn dokumenter fra prosjekteringsfasen til QA for ferdig bygg?

Hvis BRE har gjennomført QA for prosjekteringsfasen, må revisor sende inn dokumentene fra denne fasen ved ferdig bygg. Dette fordi Grønn Byggallianse ikke har tilgang til BREs arkiver.

Hvis Grønn Byggallianse har gjennomført QA for prosjekteringsfasen vil vi finne frem dokumentasjonen fra prosjekteringsfasen selv. Revisor trenger da ikke å sende med dokumenter fra prosjekteringsfasen.