/Tipshefte 5 Solenergianlegg fra Grønn Byggallianse

Tipshefte 5 Solenergianlegg fra Grønn Byggallianse

Tipshefte 5 forsideillustrasjon

Etter ønske fra flere av våre medlemmer har Grønn Byggallianse i samarbeid med Solenergiforeningen utarbeidet et tipshefte om solenergianlegg. Tipsheftet gir en enkel innføring i solceller og solfangere, når og hvordan de bør brukes og hvorfor man skal utnytte solenergi. I tillegg har heftet tips om hva man bør vurdere når man vil installere solenergianlegg, både på nybygg og ved etterinstallasjon på eksisterende bygg. Videre er det beskrevet hvilket regelverk som gjelder, med informasjon over ulike støtteordninger.

Last ned og les Tipshefte 5 2016 Solenergianlegg

2017-05-30T00:04:27+00:00 29. januar 2016|