/Standard kravspesifikasjon for utleie av kontorlokaler

Standard kravspesifikasjon for utleie av kontorlokaler

Temamøte 2. september 2016

Grønn Byggallianse har i samarbeid med blant annet Norsk Eiendom, Enova og NGBC utarbeidet en mal for standard kravspesifikasjon for leie av kontorlokaler. Malen vil bidra til at leietager får det produktet han trenger til riktig pris og at man unngår unødig miljøbelastning.

2. september ble standardene presentert ved et åpent møte i Næringslivets hus. Her kan du se foredragene og de innspill som kom fra deltagerne:

Hvordan ser optimale kontorlokaler ut etter det grønne skiftet?

Tanker basert på Eiendomssektorens veikart mot 2050

Bruk av miljøsertifisering som kravspesifikasjon

Mal for kravspesifikasjoner

Gjennomgang av malen med eksempler på hvordan den kan brukes

Hvordan en liten leietaker kan ha nytte av denne malen 

Hvordan en innleiemegler kan ha nytte av en mal for kravspesifikasjoner

Enova kan bidra ved energieffektiv oppgradering av lokaler

Spørsmål og diskusjon

2017-05-30T00:04:27+00:00