/Smart og grønn mobilitet

Smart og grønn mobilitet

Frokostmøte 24. april 2018

Når all trafikkvekst i byene skal tas gjennom kollektiv, sykkel og gange, og delingsøkonomien er en realitet, hvordan endrer dette måten vi må planlegge og prosjektere både områder og det enkelte bygg? Dette er tema for frokostmøtet 24. april.

Se programmet her

Tommy Vestlie fra Ruter var dessverre syk.

 

Innledning  v/ Birgit Rusten, Futurebuilt – Se presentasjonen 

Fra privatbiler til mobilitet – inkludert i husleia
v/ Jan Tore Endresen, CityQ – Se presentasjonen

Grønne mobilitetspakker i Billingstad boligområde
v/ Thorbjørn Barrett Sele, Ferd Eiendom – Se presentasjonen

 

Mobilisering og premiering for å gå, sykle og reise kollektivt
v/ Elisabeth Kolrud, Asker Eiendom – Se presentasjonen

 

Bølgen sykkelhotell – sikker og lekker sykkelparkering
v/ Vegard Forbergskog, RFS arkitekter – Se presentasjonen

 

Alle på scenen med spørsmål fra salen

2018-04-26T12:52:35+00:00