/Utnytt takflatene – strakstiltak nr 5
Utnytt takflatene – strakstiltak nr 5 2017-10-18T12:38:53+00:00

Project Description

Eiendomssektorens veikart mot 2050: Strakstiltak nr 5

Utnytt takflatene

Tak er en sjelden utnyttet ressurs. Fremtidig fortetting aktualiserer dette enda mer.

Vi har økt behov for overvannshåndtering, lokal energiproduksjon, biologisk mangfold og rekreasjonsområder. Vi oppfordrer byggeiere til å utrede hva takflatene kan brukes til gjennom å:

  • vurdere hvilke takflater som kan benyttes
  • vurdere hva som er beste utnyttelse på hvert enkelt sted
  • lage en plan for utvikling av takene

Frokostmøteserien De 10 strakstiltakene

Som hjelp og inspirasjon til å gjennomføre tiltakene i Veikartet mot 2050 arrangerer Grønn Byggallianse frokostmøter om hvert av tiltakene. Møtene blir strømmet direkte, og opptaket blir lagret her etter at møtet er avholdt. Dato og klokkeslett for møtene publiseres på byggalliansen.no.