/Utnytt takflatene – strakstiltak nr 5
Utnytt takflatene – strakstiltak nr 5 2018-06-28T14:11:15+00:00

Project Description

Eiendomssektorens veikart mot 2050: Strakstiltak nr 5

Utnytt takflatene

Tak er en sjelden utnyttet ressurs. Fremtidig fortetting aktualiserer dette enda mer.

Vi har økt behov for overvannshåndtering, lokal energiproduksjon, biologisk mangfold og rekreasjonsområder. Vi oppfordrer byggeiere til å utrede hva takflatene kan brukes til gjennom å:

  • vurdere hvilke takflater som kan benyttes
  • vurdere hva som er beste utnyttelse på hvert enkelt sted
  • lage en plan for utvikling av takene

Frokostmøteserien De 10 strakstiltakene

Som hjelp og inspirasjon til å gjennomføre tiltakene i Veikartet mot 2050 arrangerer Grønn Byggallianse frokostmøter. Klikk på bildet under for å se opptak fra frokostmøtet Ny bruk av tak som ble avholdt 20. juni 2018.

Klikk på bildet for å se opptak av møtet Ny bruk av tak