/Tipshefte 6 (2016)
Tipshefte 6 (2016) 2017-10-03T01:58:35+00:00

Project Description

Tipshefte 6 (2016):

Forenkling av tekniske systemer

De fleste moderne kontorbygg har omfattende tekniske installasjoner. Mange byggeiere opplever at dagens kompliserte tekniske anlegg ikke fungerer som de skal. De ender med å få reklamasjoner, høyt energiforbruk og klager på inneklima. Kan en kraftig forenkling av ventilasjons-, oppvarmings- og kjølesystem være en smart løsning for å oppnå mere kostnadseffektive og miljøvennlige bygg?

Foredrag om forenkling av tekniske systemer – se opptaket her

7. september presenterte Arne Førland-Larsen fra Grønn Byggallianse, tipsheftet på Brød & Miljø. Nedenfor kan du se video av presentasjonen. Du kan også lese mer om tipsheftet i denne artikkelen på nyhetsrommet.