/Kjøp giftfritt – strakstiltak nr 3
Kjøp giftfritt – strakstiltak nr 3 2017-10-18T12:20:52+00:00

Project Description

Eiendomssektorens veikart mot 2050: Strakstiltak nr 3

Kjøp giftfritt

Vi anbefaler å innføre rutiner som sikrer at det kjøpes inn bygningsprodukter uten innhold av helse­ og miljøfarlige stoffer. Dette er et lovkrav. For nye bygg og totalrehabiliteringer finnes kravet i  TEK­10 og for både bygging og drift av bygg, finnes kravet i Substitusjonsplikten, Produktkontrolloven §3a. Helse og miljøfarlig stoffer finnes særlig i kjemikalier som kommer i boks og tube til bygget, men kan også finnes i faste bygningsprodukter. Still krav om produkter uten miljøgifter og etterspør dokumentasjon fra produsent.

Frokostmøteserien De 10 strakstiltakene

Som hjelp og inspirasjon til å gjennomføre tiltakene i Veikartet mot 2050 arrangerer Grønn Byggallianse frokostmøter om hvert av tiltakene. Møtene blir strømmet direkte, og opptaket blir lagret her etter at møtet er avholdt. Dato og klokkeslett for møtene publiseres på byggalliansen.no.

Hjelp til implementering av tiltak

Veiledere

Klikk på bildet for å laste ned

 

Anskaffelse av miljøvennlige byggevarer

Unngå helse- og miljøskadelige
stoffer i bygg

Grønn Byggallianse har deltatt i utarbeidelsen av denne publikasjonen fra Direktoratet for byggkvalitet

Faktaark

 

Substitusjonsplikten

Hva sier lovverket?