/ECOproduct
ECOproduct 2018-05-14T07:17:48+00:00

Project Description

EcoProduct

ECOproduct er en metode for å vurdere miljøegenskapene til et bygningsprodukt. Grønn Byggallianse eier metoden som er utviklet av Sintef Byggforsk. 1. juli 2017 trår en ny versjon av metoden i kraft (versjon 4.0). Norsk Byggtjeneste benytter metoden i sin ECOproductdatabase, som inneholder over 500 vurderte produkter. De vil benytte versjon 4.0 for vurdering f.o.m. 1. juli 2017.