Om oss

Om oss 2018-04-05T13:44:21+00:00

Viktig informasjon:

Grønn Byggallianse og Norwegian Green Building Council slår seg sammen til én felles organisasjon med virkning fra 1. juli 2018.

De to organisasjonene vil driftes som to selskap inntil den formelle sammenslåingen 1. juli.

Formålet med sammenslåingen er å utvikle norsk bygg- og eiendomssektor slik at hensyn til miljø og bærekraft skal bli det selvfølgelige valget for alle.

Perioden mellom april og juli skal brukes til stake ut kursen for ny organisasjon, finne nye lokaler og et nytt navn for ny organisasjon, forteller Katharina Th. Bramslev som blir daglig leder for den nye organisasjonen.

Bramslev vil allerede fra 4. april fungere som daglig leder for NGBC og Grønn Byggallianse.

Styret i den nye organisasjonen vil bestå av:

Styreleder, Hege Schøyen Dillner – konserndirektør i Veidekke ASA.  Roy Frivoll – Avantor, Tonje Frydenlund – Snøhetta, Jon-Erik Lunøe – OBOS, Kim Robert Lisø – GK Inneklima, Morten Aarhus – Forbo flooring, Rigmor Hansen – Undervisningsbygg, Synnøve Lyssand Sandberg – Statsbygg, Stein Randby – Malling og Kristin Karlsrud Haugse – Rambøll. Ansatte fra begge organisasjoner blir med videre.

Grønn Byggallianse er et miljønettverk bestående av de største eiendomsaktørene i Norge med en bygningsmasse på 36 millioner kvadratmeter. Hensikten med nettverket er å være en arena for aktive utbyggere som vil utvikle seg på miljøområdet og derved bli mer miljøeffektive.

Nettverket ønsker å være myndighetenes sparringspartner i byggenæringen innen miljøspørsmål. Nettverket har et sekretariat som fungerer som et kompetanse- og informasjonssenter for deltagerne.

Utbyggere og eiendomsforvaltere er nøkkelaktører i satsningen mot å bygge mer miljøeffektivt og har stor innflytelse og får stor effekt av å spare ressurser og redusere miljørisiko. Målet er at medlemmene, ved deltagelse i nettverket, vil bli de ledende på miljøsatsning i den norske byggenæringen.

Grønn Byggallianse vedtekter: Sist endret ved årsmøtet 07.04.2016

Årsberetning 2017

Våre medlemmer

 • Aberdeen Asset Management Norway
 • Akershus Fylkeskommune Eiendom
 • Alfa Eiendom AS
 • Anthon B Nilsen Eiendom AS
 • Aspelin Ramm Eiendom AS
 • Avantor AS
 • Backe Prosjekt AS
 • Backer AS
 • Bane NOR Eiendom
 • Birk & Co
 • Boligbygg Oslo KF
 • Boligbyggelaget USBL
 • Braathen Eiendom forvaltning AS
 • Bærum Kommune
 • Citycon Norway AS
 • Clemens Eiendom AS
 • Det Norske Diakonhjem
 • DNB Næringseiendom AS
 • Entra ASA
 • Fabritius Gruppen AS
 • Ferd Eiendom AS
 • Forsvarsbygg
 • Fredriksborg Eiendom AS
 • Hav Eiendom AS
 • Helse Sør-Øst RHF
 • Hundholmen Byutvikling AS
 • Höegh Eiendom AS
 • ISS Facility Services AS
 • KLP Eiendom AS
 • Kultur- og idrettsbygg Oslo KF
 • Linstow AS
 • Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge

 .

 • Malling & Co Forvaltning AS
 • Mustad Eiendom AS
 • Møller Eiendom Holding AS
 • NCC Property Development AS
 • Newsec Basale AS
 • Norwegian Property ASA
 • OBOS
 • Omsorgsbygg Oslo KF
 • Oslo Areal AS
 • Oslo Pensjonsforsikring AS
 • Oslo S Utvikling AS
 • Oxer Management AS
 • Pecunia AS
 • R. Kjeldsberg AS
 • Selvaag Eiendom AS
 • Skanska Norge AS
 • Sparebank 1 Gruppen AS
 • Statsbygg
 • Steen & Strøm Norge AS
 • Stor Oslo Eiendom AS
 • Storebrand Asset Management AS
 • Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus
 • Toma Eiendomsdrift AS
 • UIO-Universitetet i Oslo
 • Undervisningsbygg Oslo KF
 • Urbanium AS
 • Veidekke Eiendom AS
 • Værste AS
 • Watrium Eiendom AS
 • Østfold Fylkeskommune

Styret i Grønn Byggallianse

Styreleder:
Roy Åge Frivoll
Forvaltningsdirektør
Avantor AS

Nestleder:
Rigmor Helene Hansen
Administrerende direktør
Undervisningsbygg KF

Styremedlem:
Hege Schøyen Dillner
Konserndirektør stab
Veidekke ASA

Styremedlem:
Morten Dybesland
Avdelingsdirektør Forskning og samfunn, Statsbygg

Styremedlem:
Hilmar Auran
Administrerende direktør
Newsec Basale AS

Styremedlem:
Lise Kristin Sunsby
Seksjonssjef miljø, teknikk og sikkerhet
Bane NOR Eiendom

Varamedlem:
Finn Halvorsen
Forvaltningsdirektør
Höegh Eiendom

Varamedlem:
Stein Randby
Daglig leder og partner Malling & Co Energi og Miljø

Observatør:
Thor Olaf Askjer
Administrerende direktør
Norsk Eiendom