Laster Hendelser
  • Beklager. Denne hendelse har allerede funnet sted.

I lavutslippssamfunnet blir det viktig å tilstrebe gode kollektivløsninger, og enkel tilkomst for utslippsfrie kjøretøy dit vi skal, enten det er til kontoret eller ut å handle. Yrkesbygg bør ligge nær et kollektiv­knutepunkt og tilby parkering eller pool-ordninger for ladbare biler. Norsk elbilpolitikk er en stor klimasuksess og et enstemmig Storting har sagt at alle nye person- og varebiler i 2025 skal være nullutslippsbiler. Politikken medfører nye forventninger til eiere, leietakere og brukere av bygg.

Smarte og brukervennlige ladeløsninger gjør det enklere, tryggere og billigere med ladbar bil, noe som øker etterspørselen. Den raske utbredelsen skaper også noen utfordringer vi er nødt til å løse: Alle må ha ladetilgang der vi ferdes – hjemme, på jobb eller på shopping.

I frokostmøtet setter vi søkelyset på smart elbillading i kontorgarasjer og kjøpesentre. Hvor langt har teknologien kommet? Hvordan sikrer vi god husholdning med energi og effekt i nye og eksisterende garasjeanlegg? Og hvilke forretningsmodeller, betalingsløsninger og incentivordninger er nå tilgjengelig for byggeiere som vil tilrettelegge for ladbare biler i sine bygg og garasjer?

 
Klikk her for program
Møtet er åpent for alle. Hovedmålgruppen er eiere og forvaltere av kontorer og forretningsbygg.

Nelfo er medarrangør.

Klikk her for påmelding

Møtet blir strømmet direkte, og opptaket blir lagret på nettsiden. Meld deg på for nettdeltakelse hvis du ikke kan komme på møtet.