/Merverdien av grønne bygg

Merverdien av grønne bygg

Temamøte 24. november 2016

Se opptak og presentasjoner fra temamøtet

Mot 2050 vil alle bygg være det vi i dag kaller «grønne».  Vi har forsøkt å ta pulsen på hvor vi står.

Se programmet her

Eiendomssektorens veikart mot 2050
Katharina Bramslev, daglig leder i Grønn Byggallianse

 

Innledning
Kjetil N. Gulbrandsen, prosjektleder Høyskolen i Østfold/Grønn Byggallianse

 

Implementering av bærekraft i virksomhetens strategi
Erlend Aas Gulbrandsen, stipendiat Høgskolen i Lillehammer

 

Er det mulig å bygge omdømme uten å ta samfunnsansvar?
Frode Nakkim, kommunikasjonssjef i Bayer AS

 

Merverdi av Grønne Bygg – Status for arbeidet og resultater
Kjetil N. Gulbrandsen, prosjektleder Høyskolen i Østfold/Grønn Byggallianse

 

Kapital som driver for økt samfunnsansvar
Jeanett Bergan, leder for ansvarlige investeringer i KLP Kapitalforvaltning AS

 

Grønne obligasjoner som verktøy for bygging med høy miljøambisjon
Tore Lia, finanssjef i Entra Eiendom AS

 

Grønne bygg = velvære og produktivitet?
Oddvar Skjæveland, Mellomrom Arkitekturpsykologi/ Forskningsprosjektet SMAP

 

Grønn transaksjonsverdi – tall og trender
Stig Bech, BA-HR Advokater

 

Merverdien av grønne bygg – videre arbeid i prosjektet
Kjetil N. Gulbrandsen, prosjektleder Høyskolen i Østfold/Grønn Byggallianse


2017-10-12T11:47:00+00:00