/Merverdien av grønne bygg

Merverdien av grønne bygg

Temamøte 28. november 2017

Hvorfor etterspør noen investorer grønne bygg? Hva er det som driver byggeiere til å bygge grønne bygg? Hva er det leietakerne primært er opptatt av? Hvor mye vet vi om status og framdrift i utviklingen mot en gjennomfarget grønn byggportefølje?

Se programmet her

1. Merverdien av Grønne bygg – True colours og Tenants Shade of green

Kjetil Gulbrandsen, rådgiver i Grønn Byggallianse Se presentasjonen


2. Hvordan bruke kapital og eierskap for å fremme det grønne skiftet

Matthew Smith, Head of Sustainable Investment i Storebrand – Se presentasjonen

3. Hvorfor og hvordan grønne finansielle løsninger kan og bør benyttes

Mats Olausson, Senior Advisor, Climate & Sustainable Financial Solutions SEB
Se presentasjonen

4. Bærekraft integrert i eiendomsinvesteringer for god risikojustert avkastning

Susanne Gløersen, bærekraftsstrateg i Formuesforvaltning Se presentasjonen

.

5. Nøkkeltall i undersøkelsen

Kjetil Gulbrandsen Se presentasjonen     (Ekstra – se også denne)

6. Hvordan kan eiendomsaktører forberede seg på endringer i rammebetingelser mot 2050?

Rolf Hagen Context og Kyrre Texnæs, Creator of Movement 

7. Enova som støttespiller for utvikling og implementering av grønne tiltak

Anders Solem, fung. markedssjef Bygg og energisystemer i Enova
Se presentasjonen

.
2018-03-02T10:27:17+00:00