/Grønne boliger med svarte tall

Grønne boliger med svarte tall

Frokostmøte 8. desember 2017

Vi ønsker å diskutere hvordan man kan bygge bærekraftige boliger med gode brukskvaliteter og lav miljøbelastning uten merkostnader. Pris og kvalitet blir ofte satt opp mot hverandre. FutureBuilt-erfaringer og andre prosjekter viser at det ikke trenger å være slik. Men det krever at man våger å prioritere kvaliteter og at man prosjekterer og bygger med smarte prosesser og løsninger. Vi viser eksempler og legger opp til debatt!

Se programmet her

10 kvalitetsprinsipper for bærekraftige bygg og områder, Bygg21, med en blikk på kostnader og besparelser v/ Daglig leder i Grønn Byggallianse Katharina Bramslev og leder Bygg21 arbeidsgruppe Kvalitet og bærekraft – Se presentasjonen / Klikk her for å se filmen fra OBOS

Byggherrens refleksjoner rundt miljøkvaliteter og kostnader for nye Kringsjå studentby v/ Eiendomsdirektør Helge Christian Haugen i Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus – Se presentasjonen

 

Hvordan kan vi bygge grønne boliger med svarte tall? v/ Adm. direktør Mathis Grimstad, Stor-Oslo Eiendom.  Stor-Oslo Eiendom er en uavhengig partnereiet eiendomsutvikler som i dag forvalter og utvikler ca 30 utviklingsprosjekter i Stor-Oslo regionen med en samlet realisasjonsverdi på ca NOK 17 milliarder – Se presentasjonen

 

Presentasjon av visjonen for 9.4 og ”nye Fornebu” v/ OBOS, Med presentasjon av vinnerprosjektet i FutureBuilt-konkurransen på Fornebu – Se presentasjonen

2018-10-25T09:38:53+00:00