10. oktober fanger vi energityver

i yrkesbygg over hele landet!

Meld inn dine funn før 2. november.

Fang energityven 2018-09-27T13:31:56+00:00

10. oktober 2018 fanger vi energityver

Etter at kveldsmørket har senket seg 11. oktober fra klokken 22 til 24, går vi manngard i yrkesbygg over hele landet. Det står enhver fritt til å gå nattvandringen en annen kveld, såfremt det skjer i løpet av oktober. Frist for innlevering av funn er 2. november. Meld på bygg til  kjell.petter.smage@byggalliansen.no. Skriv kort om hvilke bygg som er med og når dere tenker å gjennomføre jakten.  

Ventilasjon-, varme- og lysanlegg som ikke slår seg av. Pumper, reklameskilt og kassaapparater som står på. Det er noen av mange energityver som stjeler kilowatt-timer etter at dørene til yrkesbygget er låst og de ansatte er gått hjem.

Ved å finne energityver kan du iverksette enkle men virkningsfulle tiltak, som frembringer bevissthet og resultater. Som oftest kan enkle grep, som ikke krever kostbare investeringer, gi gode resultater – både for miljøet og for bunnlinja. Fang Energityven involverer og engasjerer driftspersonellet som har den daglige omsorgen for byggene, slik at de får økt kunnskap og motivasjon til å drifte sine bygg på en miljømessig og økonomisk god måte.

NB: Viktig forberedelse som må gjøres noen dager før

Les godt gjennom våre råd til forberedelse ved å trykke på «Forberedelser – råd og tips» i menyen til venstre.

Det er enkelt å registrere dine funn underveis direkte ved å  velge «registrer energityver fellesareal» og «registrer energityver leietagere» i menyen til venstre. Vi anbefaler at du prøver dette ut først.

Om «krisen» skulle inntreffe og vi skulle få utfordringer med disse sidene på befaringstidspunktet er det fint om dere noterer funnene underveis og registrere i etterkant.

Erfaringer fra tidligere aksjon:

Kan spare 150 GWh

Erfaringene fra tidlgere år viser at man kan oppnå stor gevinst ved å bli med på Fang Energityven.

Rundt 90 bygg var meldt på til Fang Energityven 2015. Det ble avdekket 360 tiltak som krevde liten eller ingen investering for å utbedres. Omlag 60 prosent av besparelsene lå hos leietaker og de resterende på felleskostnadene. De fleste tiltakene gjaldt bedre styring av lys- og ventilasjonsanleggene. Gjennomsnittlig energireduksjon som kunne oppnås viste seg å være 4,2 kWh/m2. Om man gjennomførte tiltakene på alle medlemmers bygg ville dette utgjøre et energireduksjonspotensiale på 150 GWh. Med en energipris på 90 øre/kWh (inkl. mva.) er dette en kostnadsreduksjon på 135 millioner kroner pr år.