/ITB Brukerforum Oslo
Laster Hendelser

Grønn Byggallianse og Integra, Foreningen for tekniske systemintegratorer inviterer til ITB Brukerforum som avholdes i Fyrhuset i Kværnerbyen kl. 08.00 til 11.00. 

Vertskap for dagen er OBOS Forretningsbygg. Kontaktperson er Tore Humberset, telefon 952 12 961.

Vi ønsker å samle viktige aktører i Oslo innenfor eiendomsutvikling og drift, private så vel som offentlige aktører, deres rådgivere, prosjektledere og leverandører av tekniske løsninger.

ITB Brukerforum er møteplassen hvor deltagerne deler kunnskap og kompetanse. Her står metoder og virkemidler for hvordan oppnå ”mer funksjonalitet per krone” i fokus. ITB Brukerforum er en uformell møteplass hvor hindringer og barrierer belyses og ryddes av veien, og hvor gode metoder og suksesser formidles. På møtet blir det faglige innslag om ITB og vi deler erfaringer fra byggeprosjekter og diskuterer forskjellige løsninger.

Deltagelse på ITB Brukerforum er gratis.

Program

– Frokost

– Velkommen ved Grønn Byggallianse og Integra

– Om OBOS Forretningsbygg og deres ambisjoner ved direktør Nils Bøhler

– Om Kontorbygget A 3 og andre prosjekter – hva vi ønsker å oppnå ved prosjektsjef Tore Humberset 

– A3 som «Smarthus». Hvilken strategi bør OBOS Forretningsbygg velge? Vil prosjektet slik det er beskrevet i dag bli ansett som attraktivt om noen år?
Flere påstår at de nå realiserer «verdens smarteste kontorbygg». Vi ønsker en diskusjon på definisjonen av et «Smarthus» sett med øynene til:

  • Leietager
  • Driftsorganisasjonen
  • Eier

Hva krever dette av prosjektorganiseringen og valg av teknologi?

– Dersom tiden strekker til – siste nytt om norske standarder, prosess-standarder for måloppnåelse for prosjekt og drift – prNS 3935:2018, ITB og prNS 6460:2019, drift

– Ønsker til neste samling

 

Meld deg på her

 

Velkommen!

Kjell Petter Småge   Arne Eggen
Grønn Byggallianse  /  Integra
Tlf. 416 45 005   /   900 54 516