/Introduksjon til BREEAM In-Use International
Laster Hendelser

BREEAM In-Use er et lavterskel forvaltningsverktøy og et internasjonalt sertifiseringssystem til bruk for eiere, forvaltere og leietakere med ambisjoner om å redusere driftskostnader, energiforbruk og miljøbelastninger i eksisterende yrkesbygg.

Systemet kan brukes internt for egenevaluering og man kan uten ekstern bistand evaluere og forbedre miljøytelsen til enkelteiendommer eller hele porteføljer. Dersom man tilknytter seg en ekstern revisor, kan man ta ut et BREEAM In-Use sertifikat for bygget, forvaltningen og bruken – hver for seg eller samlet.

Som en støtte til brukere av BREEAM In-Use online-verktøyet har NGBC utviklet et 3-timerskurs (ikke obligatorisk). Kurset gjennomgår systemets oppbygning og metodikk, samt gir brukerne en detaljert gjennomgang av viktige funksjoner og veiledning hvordan man bruker BREEAM In-Use online på beste og mest effektive måte.

Målgruppe

BREEAM In-Use introduksjonskurs passer for alle som ønsker å ta i bruk BREEAM in-Use på eksisterende bygningsmasse, og gjerne en intern ressurs med god kjennskap til den av de tre overordnede delene som skal evalueres (eiendom, forvaltning, bruk).

Forhåndskunnskap

Det kreves ingen forhåndskunnskap for å delta på dette kurset.

Agenda

  • Bakgrunn
  • BREEAM-metodikk
  • Om BREEAM In-Use og utbredelsen til systemet
  • Hvorfor bruke BREEAM In-Use
  • Roller og ansvar
  • Hvordan registrere et BREEAM In-Use prosjekt
  • Hvordan jobbe med et BREEAM In-Use prosjekt
  • Dokumentasjon og sertifisering
  • Casestudies

Pris

Pris: GBA-medlemmer kr. 1 800,-. Ikke-medlem i GBA: kr. 3 000,-

Meld deg på