/Grønn Byggdebatt
Laster Hendelser
Beklager. Denne hendelse har allerede funnet sted.

Hvilke incentiver trenges for klimakutt i Norges største fastlandsnæring?

Bygg- og eiendomssektoren har stor betydning for at Norge skal nå sine klimamål. Sektoren bruker 40 prosent av materialressursene og har stor betydning for klimagassutslippene fra produksjon og transport av bygg- og anleggsmaterialer. Transport av maskiner og materialer utgjør 25 prosent av tungtransporten i Norge. I tillegg kommer anleggstrafikk og persontransport til og fra bygge- og anleggsplasser.

Grønn Byggallianse og Norwegian Green Building Council slår seg sammen fra og med 1.7 for å bli den viktigste norske katalysatoren for en bærekraftig eiendom- bygg- og anleggsektor. På Arendalsuka setter vi de viktigste miljøutfordringene på agendaen.

Program og påmelding

Fra programmet

Vi tenker på både markeds- og myndighetsbaserte incentiver når vi spør: Hvilke incentiver trenges for klimakutt i Norges største fastlandsnæring?

Idar Kreutzer presenterer Finansnæringens veikart, Harald Nicolaisen fra Statsbygg og Hege Schøyen Dillner fra Veidekke vil dele tanker om hva utbyggere selv mener skal til. Og vi vil utfordre politikere på grønne offentlige incentiver. Kom og hør en viktig diskusjon!

Gratis frokost serveres fra 8:30 Faglig program starter 09:00