/Fang Energityven 2018
Laster Hendelser

Etter at kveldsmørket har senket seg 10. oktober fra klokken 22 til 24, går vi manngard i yrkesbygg over hele landet. Det står enhver fritt til å gå nattvandringen en annen kveld, såfremt det skjer i løpet av oktober. Frist for innlevering av funn er 2. november. Fang Energityven arrangeres i samarbeid med IEE (Nelfo og EFO).

Ventilasjon-, varme- og lysanlegg som ikke slår seg av, pumper, reklameskilt og kassaapparater som står på – det er noen av mange energityver som stjeler kilowatt-timer etter at dørene til yrkesbygget er låst og de ansatte er gått hjem. Ved å finne disse energityvene kan du iverksette enkle men virkningsfulle tiltak, som frembringer bevissthet og resultater.

For syvende år på rad arrangerer vi Fang Energityven, der vi på nattestid leter etter energityver som stjeler store mengder energi.

Vi tar med oss erfaringene til driftsforum, og publiserer resultatene ved Driftskonferansen 14. november. Tidligere beregninger viser at den mengden energi som brukes unødvendig, nesten tilsvarer full etterisolering av byggene vi besøker.

Grønn Byggallianse og IEE oppfordrer flest mulig til å delta! Er du medlem i en av våre foreninger, kan du få tips og råd til gjennomføringen.

Påmelding

Send en melding til kjell.petter.smage@byggalliansen.no, der du skriver kort om hvilke bygg som er med og når dere tenker å gjennomføre jakten.

Selve registreringen av funn gjør du via nettsiden. Du får mer informasjon når vi nærmer oss gjennomføringen.