/Bruk av takflater
Laster Hendelser

Grønn Byggallianse/NGBC samarbeider med Futurebuilt i en rekke frokostmøter. Andre møte i 2018 har tema:

Takflater – slik kan det gjøres

Stadig flere byer, kommuner og eiendomsbesittere ser at tak kan tilføre nærmiljøet verdi, fordrøye overflatevann og utnytte solen. Det er mange muligheter ved å ta tak med i tidlig planlegging og som del av strategien for utviklingen av en eiendom.

Frokostmøtet ønsker å løfte frem gode eksempler på bruk av takflater

Vi vil vise prosjekter som tydeliggjør hvilke verdier som skapes for brukeren, for investorer, for nærmiljøet, prosjekter som gir godt rennomé osv.

Foreløpig agenda

«Green Roof Policies in Scandinavia» – hva skjer i Norge og Oslo? David Brasfield, nestleder i styret for Norwegian Association for Green Infrastructure

Praktiske eksempler 

Vega Scene – blågrønt tak midt i byen Utvikler Urbanium og landskapsarkitekt vil vise hvordan det åpnes det opp for mangfold på taket til Vega Scene

  • Økt biologisk mangfold, Oppsamling av regnvann og opplevelse på ett og samme tak
  • Utvikling av helt nye løsninger som løser mer enn grønt tak

Nydalen Vy Utvikler Avantor forklarer sammenhengen med deres strategi, signering av Eiendomssektorens veikart mot 2050 og faktisk resultat i planlegging av nye bygg

  • Hvilke verdier for brukere og for nærmiljøt ser man? Og hvilke fordeler for utvikler?

Ruseløkkveien 26 – store flater gir mange muligheter Utvikler Aspelin Ramm

  • Hvilke muligheter finnes for å tilføre noe tilbake til nærmiljøet når takflatene blir store?

Hva skjer ute i verden? Dutch Landscape architect Michiel Akkerman will give an inspirational talk about green roof revolutions in the Netherlands

Programmet oppdateres fortløpende

Meld deg på her

Møtet blir streamet. Hvis du ikke kan komme på møtet, meld deg på til nettdeltagelse. Du kan bli med på direkten, eller se møtet i ettertid her.

Tid: 20. juni  kl 8.30-10.00 Registrering og enkel frokost fra kl 8.00
Sted: Næringslivets Hus, Middelthuns gate 27 på Majorstua i Oslo