/BREEAM-NOR innføringskurs i Bergen
Laster Hendelser

BREEAM-NOR Innføringskurs er en norsk versjon av BREEAM Awareness day og vårt mest populære kurstilbud.

Kurset er relevant for alle som berøres av BREEAM-NOR i arbeidshverdagen, enten du jobber på et BREEAM-prosjekt eller om du vurderer det for et fremtidig prosjekt og ønsker å skaffe deg mer kunnskap om miljøklassifiseringsverktøyet. Kurset gir en grunnleggende forståelse av prinsippene i BREEAM, etterfulgt av en mer detaljert gjennomgang for å forstå hvordan et prosjekts potensial kan maksimeres.

Som kursdeltager vil du få innsikt i de kriteriene som må tilfredsstilles for å oppnå en BREEAM-klassifisering og kunnskap om den beste tidslinjen for de energi- og miljøtiltak som kreves. Kurset er obligatorisk for de som ønsker å videreutdanne seg til BREEAM-NOR AP.

Agenda

BREEAM-NOR Innføringskurs går over én dag og tar for seg følgende punkter:

  • Hva er BREEAM-NOR?
  • Bruksområder og oppbygging
  • BREEAM-NOR emner og kriterier
  • Poeng og vekting
  • BREEAM-NOR manualens oppbygging og omfang
  • Sertifiseringsprosessen
  • Kost/nytte

Pris

Pris: Grønn Byggallianse-medlemmer, kr 3 300,-. Ikke-medlem i Grønn Byggallianse, kr 5 500,-

Meld deg på