/Årets grønne driftskonferanse 2018
Laster Hendelser
Beklager. Denne hendelse har allerede funnet sted.
Bildet er fra konferansen i fjor. Her kan du lese mer om suksessen Årets grønne driftskonferanse 2017.

 

Se programmet til årets grønne driftskonferanse. Vi snakker om fremtidens teknologi, miljøledelse, energiøkonomisering og mye mer..

Om et bygg er miljøvennlig eller ikke er ikke avgjort når bygget tas i drift. Drifteren har en avgjørende rolle for den totale miljøpåvirkningen. I tillegg er det slik at et riktig driftet bygg gir de mest fornøyde leietakerne.

Program

09.00   Velkommen v/ Kjell Petter Småge, Rådgiver med ansvarsområde Drift i Grønn Byggallianse

09.10   Grønn Byggallianse i dag og i årene som kommer. Grønn Byggallianse og NGBC fusjonerte 1. juli 2018 etter ca ett års svangerskap. Hvordan har den første tiden vært og hva blir fokuset fremover? Hege Schøyen Dillner, bærekraftsdirektør i Veidekke AS, og styreleder i Grønn Byggallianse

09.25   Hvordan snakke til leietager på en måte som gjør at de gjør alt du sier? v/ Jon Ivar Johansen, Marshmallow

En av de største utfordringene vi har innenfor drift av bygg er å få leietager til å forstå at de må jobbe «med bygget».  Hvordan skal vi motivere de til å være på samme lag som oss når vi prøver å få til en mer miljøvennlig drift? Hvordan få de til å endre sine vaner når det er enkleste løsningen på utfordringen?

10.10   Digital Eiendomsledelse v/ Kjetil N. Gulbrandsen. Rådgiver Grønn Byggallianse

Vi er nødt til å digitalisere vår forvaltning av eiendommer skal vi kunne ta ut gevinstene som denne muligheten gir.

10.25   Pause og besøk hos utstillerne

10.50   Miljøledelse i praksis. Flere og flere tar i bruk BREEAM In-Use for å få oversikt over miljøprestasjonene til eksisterende bygg. I BIU Brukerforum deler deltagerne på sine erfaringer og spiller hverandre gode.

– Å miljøsertifisere organisasjonen er strakstiltak nr 1. i Eiendomssektorens veikart mot 2050. Erfaringer fra Höegh Eiendom og Citycon. v/ Anders Brage Mikkelsen CityCon. Höegh Eiendom kommer også med foreleser

11.10   Årets Grønne Driftsteam 2017 – presentasjon av fjorårets vinner v/ Øyvind Gård, Team Mustad Eiendomsdrift

Hvorfor fikk de prisen, hva har de fokusert på og hva har de oppnådd det siste året?

11.40   Enova informerer. v/ Anders Solem, seniorrådgiver i Enova SF

Kort redegjørelse av Enova sin strategi fremover og sine støtteordninger. Dagens støtteordninger evalueres kontinuerlig og med jevne mellomrom endres de. Hva blir fokus fremover?

11.55   Årets Grønne Driftsteam 2018. v/ Hege Schøyen Dillner

Presentasjon av de nominerte til «Årets Grønne Driftsteam» og kåring av vinneren

12.15   Lunsj – tapas og mingling

13.15   Rene overflater løser alle utfordringer på vannbårne anlegg. v/ Van Ha Doan, Kompa

For å hindre luft, korrosjon og sedimentering er vi avhengig av god væskekvalitet. I foredraget blir det gjennomgått hvilke parametere som er avgjørende for god væskekvalitet, og hvordan man gjennomfører god vannbehandling i praksis.

13.50   Fang Energityven – erfaring fra årets fangst. v/ Kjell Petter Småge

Har årets jakt vært like vellykket som tidligere år? Nå presenteres resultatet og hva som var de typiske funnene.

14.00   Pause og besøk hos utstillerne

14.20   Smarte bygg, Internet of Things og kunstig intelligens. v/ Sven Opalic, Seniorrådgiver EvoTek AS

Hva er kunstig intelligens og hvordan brukes dette i dag? Hvordan tror man at teknologien blir benyttet i fremtiden og hvor vanskelig eller lett blir det å drifte bygg i fremtiden?  Sven Opalic er midt i en doktorgrads studie på dette området. Siden han har mange års erfaring som teknisk rådgiver er han kanskje den beste person til å spå litt om framtiden.

14.40   Grønn Eiendomsdrift.  v/ Kjell Petter Småge

Kompetanseheving av driftspersonell er en kontinuerlig oppgave som alle eiendomsbesittere har fokus på. Sammen med Forsvarsbygg og Undervisningsbygg har Grønn Byggallianse arbeidet frem en opplæringspakke som lanseres i januar 2019. Vi viser smakebiter fra materiellet og forklarer hvordan du kan rulle dette ut i egen organisasjon.

14.55    Oppsummering v/ Kjell Petter Småge

15.00   Slutt

Programmet blir oppdatert fortløpende.

Meld deg på her

 

  • Pris medlemmer: kr 2000,-
  • Pris ikke medlemmer i Grønn Byggallianse: kr 3200,-