Bli medlem i Grønn Byggallianse

Bli medlem i Grønn Byggallianse 2018-08-13T20:38:51+00:00

Medlemskap i Grønn Byggallianse

– noe for din bedrift?

Grønn Byggallianse er et miljønettverk bestående av de største eiendomsaktørene i Norge. Til sammen representerer vi en bygningsmasse på ca 35 millioner kvadratmeter, det vil si omtrent hver fjerde kvadratmeter næringseiendom.

Nedenfor kan du lese mer om fordelene ved å vær medlem. Er du interessert i å vite mer, ta kontakt med daglig leder Katharina Th. Bramslev.

Hovedhensikten ved å delta i nettverket er forbedre bestillerkompetansen på miljøområder i din bedrift. Det gjør vi ved bl.a. å:

 • Tilby et nettverk for aktive utbyggere og driftere
 • Utarbeide felles høringsinnspill til myndighetene som taler eiendomsaktørenes sak
 • Samarbeide med myndighetene for å få til en hensiktsmessig implementering av lover og forskrifter innenfor miljø
 • Samarbeide med andre miljøer eks. FutureBuilt, Norwegian Green Building Council, Bellona og Norsk Eiendom
 • Vise sammenheng mellom miljøsatsing og økonomi, både fordeler og ulemper
 • Vise gode eksempler på lønnsomhet i miljøeffektive løsninger
 • Utarbeide veiledere og tipshefter
 • Utarbeide og arrangere miljøkurs for medlemmer og andre interesserte
 • Arrangere miljøseminarer
 • Arrangere studieturer
 • Tilby oppdatert nettside med relevant informasjon om miljø for eiendomsaktører
 • Sende jevnlige nyhetsbrev
 • Sørge for at medlemmene tilfredsstiller minimumskrav på miljø for å oppnå bedre prosjektering, bygging og drift som igjen vil bidra til bedre trivsel og inneklima

Medlemskontingent 2018

For eiendomsselskaper

Forvaltning m2 Kontingent
> 1.000.000 kr 100.000,-
> 500.000 kr 85.000,-
> 250.000 kr 75.000,-
> 100.000 kr 65.000,-
< 100.000 kr 55.000,-

For øvrige kategorier

Omsetning Kontingent
Over 1 mrd kr 50.000,-
300 mill – 1 mrd kr 40.000,-
100 mill – 300 mill kr 30.000,-
30 – 100 mill kr 20.000,-
10 – 30 mill kr 15.000,-
0 – 10 mill kr 10.000,-